Ubytování Traktorka
 
TRAKTORKA
 
 
Zavolejte nám
+420 774 956 333
 
 
 
 
 
 

Provozní řád

 
 • Ubytovatel ubytuje hosta, kterého řádně zaeviduje. Host musí předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Host nesmí vnášet do ubytovny jiné než osobní věci v přiměřeném množství.

 • Do ubytovny se nesmí vnášet žádné elektrospotřebiče, tepelné zářiče a věci, které by mohly ohrozit soužití ubytovaných.

 • ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ OMAMNÝCH A JINÝCH PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK. Při porušení tohoto zákazu, bude přivolaná POLICIE.

 • Zaplacením za ubytování a převzetím klíčů od pokoje, souhlasí ubytovaný s UBYTOVACÍM ŘÁDEM.

 • Host je povinen se na ubytovně chovat slušně a dle dobrých mravů. Host nebude ubytován na ubytovně v podnapilém stavu, nebo v silně znečištěném oděvu.

 • Host nesmí přemisťovat zařízení (nábytek) na pokojích a společných prostorách, provádět opravy a zasahovat do elektrické sítě nebo instalace. Host má dále za povinnost udržovat veškeré prostory v ubytovně v čistotě a pořádku.

 • Host nesmí činit v prostorách ubytovny jakékoli úpravy (vylepování plakátů, věšení obrázků či stojanů, držáků a podobně)

 • V ubytovně je zakázáno používat Přímotopná tělesa, elektrické trouby, mrazáky apod. Výjimkou jsou vysoušeč vlasů, nabíječka na mobil, rádio, tv, vlastní budík. Pro účely vaření jídla a vody jsou určeny prostory ubytovny - kuchyně.

 • V případě, že se host ubytuje na dobu určitou, má povinnost opustit ubytovnu do 12.00 hodin posledního ubytovacího dne. V případě, že nedodrží čas odchodu, bude účtován další den pobytu, dle smluvních cen.

 • Návštěvy v prostorách ubytovny jsou přísně zakázány, porušení tohoto zákazu znamená okamžité ukončení ubytování. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytování v případě hrubého porušení jednotlivých ustanovení UBYTOVACÍHO ŘÁDU. Host je povinen chovat se v prostorách ubytovny klidně a neporušovat práva spolubydlících a ubytovatele. V nočních hodinách (22.00 – 7.00 hod.) je noční klid a nerušit ostatní.

 • V případě nepřítomnosti ubytovatele se ubytovaný zavazuje, že při pojetí podezření z protiprávního jednání bude ubytovaný neprodleně kontaktovat Policii (linka 158) a ubytovatele.

 • Pobyt pro zvířata je zakázán.

 • Ubytovatel si vyhrazuje právo kontrolovat bez předchozího upozornění pokoje ubytovaných. Jestliže je pokoj vícelůžkový a ubytovaný je sám na pokoji, ubytovatel (dle provozních potřeb) ubytuje na pokoj další spolubydlící, nebo Ubytovatel přesune ubytovaného na jiný pokoj při zachování stejného standartu vybavení.
 • Ubytovatel v žádném případě neodpovídá za osobní věci ubytovaných.

 • Ubytovatel zajistí pro Hosta, který je ubytován na dobu delší než 7. dnů výměnu ložního prádla 1x za 14 dní. Za mimořádné znečištění ložního prádla bude účtován poplatek ve výši 100,- Kč.

 • Tento ubytovací řád je platný, host je povinen se s ním seznámit v celé šíři, na případnou neznalost nebude brán zřetel.